SPECIAL OFFERS

แพคเกจงานเกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงฉลองรับตำแหน่งของหน่วยงานราชการ

PRICE FROM THB ราคาพิเศษ

International Buffet Lunch

International Buffet Lunch THB 399.- net / person

 

PRICE FROM THB 399
BOOK NOW