Chat with us, powered by LiveChat

FACILITIES & SERVICES

Wheelchair

Outdoor Swimming Pool

  • Open daily : 07:00 A.M. - 07:00 P.M.
  • Location : 2nd Floor

Fitness Center

  • Open daily : 07:00 A.M. - 07:00 P.M.
  • Location : 2nd Floor

Laundry / Dry Cleaning Services

  • Open daily : 08:00 A.M. - 05:00 P.M.
  • Location : Front Office
BOOK NOW

เพื่อสนองตอบนโยบายภาครัฐ ตามมาตรการการเเพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิค-19

ทางโรงเเรม ทางโรงเเรมขอเเจ้ง เรื่องการให้บริการ เปิด-ปิด ห้องอาหาร เเละสิ่งอำนวยความสะดวกของทางโรงแรม ดังต่อไปนี้

*สระว่ายน้ำ และ ฟิตเนส - ปิดให้บริการ ชั่วคราว

*ห้องอาหาร M cafe - เปิดให้บริการทุกวัน เฉพาะสั่งอาหารกลับบ้านเท่านั้น

*ห้องอาหาร Le Cha Da - ปิดให้บริการ ชั่วคราวคะ

ทางโรงเเรมต้องขออภัย ในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ